PROMENÁDA NA RIEKE GRAJCÁREK

Promenáda v Szczawnici je v súčasnosti najrozsiahlejšou promenádou v Poľsku a meria 1 800 metrov. Promenáda sa začína pod dolnou stanicou lanovky na Palenicu a spája sa s cestou pre peších a cyklistov vedúcou na Slovensko pozdĺž Dunajca.