KÚPEĽNÉ MÚZEUM V SZCZAWNICI

Múzeum ponúka stále a krátkodobé výstavy o histórii tejto oblasti.

Okrem expozícií a pamiatok tu nájdete aj množstvo zaujímavostí o kúpeľoch Szczawnica.

Viac informácií nájdete tu.